» Ümit Yaşar Oğuzcan şiirlerini mi okumak istiyorsunuz? Öyleyse tıklayın! (yeni)

15.01

2016

Dünya Hayatı Üzerine İrdelemeler - 3 - Tanrı Kavramıyla Aldatılışlar

Mert Yiğitcan

Bu öykü, 05.02.2016 tarihinde günün denemesi seçilmiştir.Dünya İşleri'nin Tanrı kavramı Kullanılarak Kurgulanması ( Organizasyonu ) :

İnsanlık açısından genel bir bakışla, dünya hayatı ve ahiret hayatı olarak isimlendirebileceğimiz iki çeşit hayat ve yaşam biçimi olduğu düşünülebilir. İnsan, hem bu dünyada bu dünyanın gerçek koşullarında yüzleşerek etkinliklerini, mücadelesini sürdürmek, yaşamak, hem de ahiret yaşamına yönelik varsa inançlarından kaynaklanan hayır işleri, iyilikler ve ibadetleri yapmak, hatta bunları bir yaşam felsefesi, yaşam biçimi haline geltirmek durumundadır.

Farklı inanışlar ya da inançsızlık durumları için de farklı yaşam seçenekleri elbette ortaya çıkmakta.Örneğin hiç bir din ya da yaratıcıya inancı olmayan pek çok insanın da, kendilerine göre doğru ya da yanlışlara yönelik algılar ya da davranış biçimleri geliştirdikleri görülür. İyilik ya da kötülük ana felsefesinden bakılırsa, mutlaka bir yöne doğru eğilim vardır. Ya da en azından olgunlaşamamış inanç, duygu, düşünce ve davranış sistemlerinden de söz edilebilir.Düşünme ve bilgi eksikliklerinden kaynaklanan , yerli yerine koyamama, konuları gerektirdiği biçimde inceleyip değerlendirmekte karşılaşılan yetersizlikler, ( cehalet vb ) nedenlerle, " fikrim yok " moduna girmekte mahzur görmeyen geniş insan kitleleri.

Uyuşturucu madde kullanımındaki kötü gidişe bakıyoruz, neredeyse her ilk orta öğretim okulu çevresinde yuvalanmış uyuşturucu tacirlerinin , küçücük yaşlardaki çocukları uyuşturucu maddelerle tanıştırıp yönlendirdiklerini görüyoruz. Bunlar nasıl ve neden görmezlikten gelinerek, normal faaliyetler miş gibisine algılanabilir hale geldiler? İnsanlarımızın beyinsel etkinlikleri, algıları bloke edilmektedir çünkü. Nedeni bu.O uyuşturucu pazarlanması içinde büyük çapta maddi çıkarlar söz konusudur ve bu maddi çıkarları, rüşvet, görevi suistimal biçimlerinde uygulayan yetkili kamu görevlilerinin köşe dönücülük çabaları, olayın bir numaralı nedenidir.

Algılarına tecavüz edilerek, Tanrı kavramına ilişkin yalan dolan sapık bilgilerle donatılmış olan yetkili makamlar ve görevli kitleler, en mükemmel müslümanlar ve Tanrı aşıkları olarak aramızda dolaşmakta ve görevlerini suistimal etmekte, rüşvetler karşılığı , uyuşturucu tacirlerinin amaçlarına hizmet etmektedirler. Bunlar mükemmel dindarlar olduklarından emin kitlelerdir. Aksine hiç birisini asla inandıramazsınız. Algıları bu yönde kurgulanarak beyinsel aktivitelerine tecavüz edilmiş, çoktan beridir düşünemez ve göremez mahluklar haline getirilmişlerdir.

Hırsızlık, yolsuzluk, kamu malı ve halkın mallarını zenginliklerini zimmetlerine geçirmek gibi tüm günal sayılmış iş ve işlemleri'nin kendilerince oluşturdukları algı makenizması doğrultusunda, doğruluk, dürüstlük, fazilet, dindarlık, mükemmel insanlık faaliyetleri olduğundan da emindirler. Algıları yönetilip yok edilmiş kitleleri de aynı doğrultuda, bu kitleleri, örnek , mükemmel insanlar olarak görmekte, tanımlamaktadır.

Tanrı Adına, Din Adına İsnadlarla Günahlara Uydurulan Kılıflar :

Kutsal kitaplarında açık ve net günahlar olarak sayılan hırsızlık, yolsuzluk, yalan, dolan, sahtekarlıklar, dolandırıcılıklar, ihalelere fesat karıştırma, rüşver alma verme işleri, devlete ya da millete ait zenginliklerin zimmete geçirilmesi, kişisel çıkarlar karşılığı belirli kişilere, zümrelere hatta devletlere peşkeş çekilmesi gibi sayabileceğimiz bütün mel'anet, lanetlenmiş işler , nasıl oluyor da ,

"" Tanrı adına, din adına bizlere bu emredildi ""

"" Biz bütün bunları dinimiz adına, Tanrı adına görevimiz olduğu için yapıyoruz ""

biçimlerinde ambalajlanarak insanlara sunulabilmektedir ? Günah olduğu apaçık olan sayısız ahlaksızlıları yapanların bütün bu ahlaksızlıkları getirip de Tanrı inançlarına, dine hizmet ediyor olmalarına dayandırmaları çok komiktir.Bu yalanlara, riyalara, algı yönetimlerine geniş kitleler halinde tepkisiz kalarak, beyinsel anlamda tüm ahlaksızlık ve dinsiz, imansızlık tecavüzlerine " uyum " sağlayarak, " Evet, onlar ve bizler Tanrı adına, dinimiz adına mücadele ediyoruz " tadında da bir ruhsal mutluluk moduna nasıl girebiliyor olduklarını da varın sizler düşünün. Acınacak hallerdir bunlar...

Dünya hayatını mom mok hale getiren ve yaşadığımız dünyayı yaşanamaz hallere getiren bu şeytanın hizmetkarları aleni günahkarlar, kendilerince büyün günahkarlıklarının sevap sayıldığı bir " din " kavramı oluşturmuşlardır. Gerçek dinlerle ve gerçek dinlerin kutsal kitaplarıyla taban tabana zıt düşen bütün ahlaksızlıklarına, hırsızlıklarına, yalan dolanlarına ve hatta devlete ve halka ihanetlerine, o kendi kurgulayıp icad ettikleri " din " kavramıyla bir " dindarlık " maskesi dikmişler ve o kendi icad ettikleri " DİNDİZLİK DİNLERİ " yolunda, tüm toplumları ve devletleri alabildiğince acımasızca sömürmeyi, soymayı temel görevleri olarak da edinmişlerdir. Bu günahkarlar ve günahkarlıklarına karşı çıkan,

" Bunlar günahtır, Tanrı'ya ya da hiç bir dine sığmaz "

" Bunlar dinsizliktir, ahlaksızlıktır, insanlıktan çıkmışlıktır "

Biçimlerinde verilen tepkilerin tümü ise, düşmanlık ve vatan hainliği, dinsizlik, olarak değerlendirilerek, karşı çıkan bütün seslerin susturulması sağlanmaya çalışılmaktadır.

Tanrı ve din kavramlarıyla asla alakası olmayan bütün günahkarlıkların yolunu açan dinden çıkmışlık ve ahlaksızlıkların, kendi uydurdukları, kurguladıkları, ve algı yönetimleri ( tecavüzleri ) yoluyla da akıl ve bilinçlerini yok ederek bu yalanların esiri haline getirdikleri " aldatılmış " kitleler de, işte bu dinden çıkmış ahlaksızların destek kitleleri olarak yaygınlaşmaya başlamışlardır.

Bu günahkar Kitlelerin Temel Amaçları, Yaşam Felsefeleri :

Yazının ana konusu, " dünya hayatı üzerine irdelemer " olduğuna göre , yaşadığımız bu dünyayı yaşanamaz hale getiren bütün sapık düşüncelerin ve sapık düşünce sahiplerinin, bizlerin yaşamlarımıza ve dünya yaşamına ne tür zararlar vermekte oldukları konusunu incelemeye, irdelemeye devam edeceğim. Ana başlıklar halinde listelemeye çalışallım şimdi temel amaçları ve yaşam felsefelerini :

1- Biz gerçek dindarız ve Tanrımızın sevgili kullarıyız. Bizlerin dinimiz ve Tanrımızın yolunda yapacağımız bütün işler ve işlemler günah olamaz.Hepsi sevaptır ve Tanrımız bizleri bu sevaplarımızdan dolayı ahiret hayatımızda da cennetiyle ödüllendirecektir.

( Oysa Tanrının gönderdiği din kitaplarına göre "günah" sayılmış ve "cehennem azabı" vadedilmiş olan bütün günahları almış, o kendi icad ettikleri uydurma din anlayışlarına "en büyük sevaplar" olarak devşirmişlerdir. )

2- Bize karşı çıkan, Tanrımıza ve dinimize karşı çıkar... Onların hepsi de dinsiz, imansız, Tanrısız, inançsız "günahkar" kitlelerdir. Onlarrr bizden değildiiirrr !

( Kendi sapıklıklarına karşı çıkan kitleler, temel düşmanları olarak kabul edilmiştir. ki, devlet malı, toplum malı olan her şeyi yalayıp yutmak ve zimmete geçirmek temel işleri olduğuna göre de, temelde "devlet" ve "milletler" potansiyel olarak karşı çıkış tepkileri nedeniyle potansiyel düşmanları olmuşlardır.Bu düşmanların güçlerini kırmak, sistemlerini çökertmek, ele geçirmek, karşı çıkanlarını ise devlet ve halk içerisinde barınamaz, yaşayamaz hale getirmek temel görevleri halindedir. )devam edecek ...15 ocak 2016 - istanbul

Mert Yiğitcan

Eserlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur.
Etiketler: dünya-hayatı-üzerine

Şiirkolikte kayıtlı 8 yazısı bulunmaktadır.

Mert Yiğitcan yetkili üye konumundadır.


Mert Yiğitcan denemeleri
Şiirlerin ve denemelerin telif hakları ve sorumluluğu sahiplerine aittir. Siirkolik.com telif hakları yasasınca şiir teliflerine bağlı kalmayı taahhüt eder.
Eserlerin izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur.
Siirkolik Şiir Bildirimleri